Česká asociace franchisingu

Vážení členové Asociace,

dle kapitoly IX. článku 1 Stanov České asociace franchisingu, z. s., IČO 49625811, se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 5, PSČ 110 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5547 (dále jen „ČAF“), si Vás dovolujeme pozvat na členskou schůzi ČAF, která se uskuteční ve středu 6. března 2019 v kongresovém centru Družstevní asociace ČR, Těšnov 1163/5, Praha 1, Nové Město.


Následující program:

08.30 - 09.00    Prezence účastníků

09.00 - 09.10    Uvítání a přijetí jednacího řádu

09.10 - 09.30    Zpráva o činnosti ČAF za rok 2018

09.30 - 09.40    Předání certifikátů novým členům

09.40 - 09.50    Hospodaření ČAF za rok 2018

09.50 - 10.00    Zpráva dozorčí rady ČAF za rok 2018

10.00 - 10.15    Přestávka na kávu a občerstvení

10.15 - 10.40    Plán činnosti a rozpočet ČAF pro rok 2019 včetně soutěže Franchisa roku

10.40  - 11.00    Změna stanov

11.00 – 11.45    Diskuze

11.45 – 12.00    Přijetí usnesení a závěr

12.00 – 12.30    Společný networking a lehké občerstvení

Prosíme, potvrďte svoji účast e-mailem, popř. telefonicky na níže uvedený kontakt co nejdříve, nejpozději však do 27. 2. 2019.

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit a jste řádný člen ČAF, prosíme o zmocnění jiného řádného člena ČAF. V případě dotazů jsme k dispozici.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

Za Správní radu České asociace franchisingu:

Jan Gonda, prezident
Jiří Lošťák, člen správní rady
Šimon Mastný, člen správní rady

Kontakt: caf@czech-franchise.cz nebo +420 728 948 479 (projektový manažer)