Česká asociace franchisingu

Vážení členové České asociace franchisingu,
dovolujeme si vás  pozvat na členskou schůzi  České asociace franchisingu, z. s., IČO 49625811, se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 5, PSČ 110 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5547 (dále jen „ČAF“), v souladu se Stanovami České asociace franchisingu („Stanovy“) a s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sbírky zákonů (tzv. Lex covid justice), která se bude konat dne 27. ledna 2021 v 10.00 hodin on line mimo zasedání, ve formě telekonference, se vzdáleným připojením, s využitím technických prostředků.

 


Podle následujícího programu:

od 9.45 hodin: registrace účastníků

10.00 hodin: přivítání prezidentem ČAF Janem Gondou

10.10 hodin: ověření usnášeníschopnosti členské schůze a zahájení s následujícím pořadem jednání:

  1. Volba orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti České asociace franchisingu za rok 2020
  3. Hospodaření České asociace franchisingu za rok 2020
  4. Zpráva dozorčí rady za rok 2020
  5. Plán činnosti a rozpočet České asociace franchisingu pro rok 2021
  6. Změna stanov České asociace franchisingu
  7. Vyhlášení výsledků soutěže Franchisa roku
  8. Diskuse
  9. Přijetí usnesení a závěr

Prosím, potvrďte svoji účast e-mailem (caf@czech-franchise.cz), popř. telefonicky (+420 728 948 479 ) na níže uvedený kontakt co nejdříve, nejpozději do 25. 1. 2021.

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit a jste řádný člen ČAF, prosíme o zmocnění jiného řádného člena ČAF. Formulář zasíláme v příloze emailu.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

Jan Gonda, prezident
Petr Slavík, člen správní rady
Jiří Lošťák, člen správní rady