Česká asociace franchisingu

Vážení členové Asociace,

dle kapitoly IX. článku 1 Stanov České asociace franchisingu, z. s., IČO 49625811, se sídlem Praha 1, Nové Město, Těšnov 5, PSČ 110 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5547 (dále jen „ČAF“), si Vás dovolujeme pozvat na členskou schůzi ČAF, která se uskuteční ve středu 21. března 2018 v kongresovém centru Družstevní asociace ČR, Těšnov1163/5, Praha 1, Nové Město.


Následující program:

08.30 - 09.00  Prezence účastníků

09.00 - 09.10  Uvítání a přijetí jednacího řádu

09.10 - 09.30  Zpráva o činnosti ČAF za rok 2017

09.30 - 09.40  Předání certifikátů novým členům

09.40 - 09.50  Hospodaření ČAF za rok 2017

09.50 - 10.00  Zpráva dozorčí rady ČAF za rok 2017

10.00 - 10.15  Přestávka na kávu a občerstvení

10.15 - 10.40  Plán činnosti a rozpočet ČAF pro rok 2018 včetně soutěže Franchisa roku

10.40 - 11.00  Diskuse a různé

11.30 - 11.45  Přijetí usnesení a závěr

11.45 - 12.00  Společný networking a lehké občerstvení

Prosíme potvrďte svoji účast e-mailem, popř. telefonicky na níže uvedený kontakt co nejdříve, nejpozději však do 5.3.2018.

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit a jste řádný člen ČAF, prosíme o zmocnění jiného řádného člena ČAF. V případě dotazů jsme k dispozici. Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

Za Správní radu České asociace franchisingu

Jan Gonda, prezident
Mgr. Martina Parusová Zímová, LL.M., členka správní rady
Petr Slavík, člen správní rady