Česká asociace franchisingu

V posledních letech společnosti jako Telepizza, Pressto, Mango nebo Nomasvello se odvážili dobýt území v středoevropské zemi.


Není náhodou, že Česká asociace franchisingu (ČAF) navštívila Madrid. Během tří dnů (4.-6. dubna) Madrid zastával titul hlavního města světové franchisy, aby se zde mohly sejít příležitosti investic, které představují tento systém obchodování pro mezinárodní značky, které se chtějí usadit v České republice nebo ve Španělsku. Právě proto se pan Jan Gonda, prezident ČAF, cítil motivován touto příležitotí a zúčastnil se 25º edice Expofranquicie.

Reprezentati České republiky dorazili na veletrh s jasným cílem, a to ukázat, že franchisa může být skvělou obchodní příležitostí. Politické okolnosti vyvolaly, že systém franchis nepronikl do ČR do devadeátých let, z prvních franchis v České republice byl McDonalds a francouzská firma Yves Rocher. Skoro tři desetiletí má ČR více jak 250 zaregistrvaných značek, které tímto způsobem fungují.

Jedná se o číslo, které se zvětšovalo hlavně v posledních letech. Podle dat získáných ICEXEM, k závěru roku 2017, Česká republika měla registrovaných 8 476 aktivních franchisových poboček s průměrným nárůstem o 30% k roku 2015. Prognóza pro rok 2020 je překročit 300 řetězců působících v ČR.

Tento systém napomáhá vysokému přívalu lidí, kterého dosahují zejména obchodní centra, která jsou velmi navštěvována (80% populace), díky svému strategickému umístění, které je přetváří ve vstupní bránu pro všechny. Takto také dávají podnět sousedním zemím pro navýšení kupní síly. Toto jsou způsoby, jak dělat z České republiky místo s velkým potenciálem pro jakkýkoli typ obchodu, který se chce rozšiřovat.

Během prezentace, Jan Gonda zdůraznil nadvládu národních značek s distribucí v procentech 40-60 mezi zahraničními a českými franchisami. Přes tohle vše je číslo zahraničních partnerů majících zájem vstoupit na český trh větší a větší, jedná se zejména o německé, francouzské, britské a španělské firmy.

V tomto smyslu je hodně společností, které se usadily v této zóně a které přemýšlí o silné expanzi. Jedna z prvních společností byla Naturhouse prostřednictvím systému franchisy. Společnost vstoupila do České republiky v roce 2008 a od té doby její růst byl konstantní. K uzávěru minulého roku existovalo přibližně 100 obchodů. Tato trajektorie zprůchodnila cestu i jiným španělským značkám, např. těm módním jako Mango nebo Nomasvello.

Chcete-li najít další nedávné případy, je třeba se zaměřit na jiné společnosti jako je například Telepizza. Prostřednictvím 'joint venture' největším prodejem pizzy v České republice, španělská společnost Forty's Pizza v říjnu roku 2017 otevřela hned deset poboček. Stejnou cestou je o měsíc později následoval řetězec čistíren a prádelen, Pressto.

Dle údajů převzatých ze zprávy: 'Španělský franchising ve světě,' kterou vypracovala Španělská asociase franchisorů (AEF), koncem roku 2018 působilo na území České republiky celkem 18 značek ze sedmi různých sektorů.

I přesto, že Česká republika stále odmítá přijmout euro jako jednotnou měnu a mít tak 75% zahraničních expozic (jednu z nejvyšších v Evropské unii), může se pyšnit jednou z nejnižších nezaměstnaností (pouze 1,9 %  nezaměstnané populace) v celé komunitní oblasti. Tento směr se již rozšiřuje i o další skupiny, jako jsou ženy (2,8 %) a mládež (6,1 %). Co se týče HDP, očekává se, že jeho ekonomika letos poroste zhruba o 3 % nad rámec Evropské unie.

https://dirigentesdigital.com/mercados/europa/el-potencial-de-las-franquicias-espanolas-en-republica-checa-IX891578

Cámaras Cámara