Alternativní popis obrázku

LTA je moderní a dynamická poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům. Úspěch LTA je založen na dlouholetých pracovních vztazích s klienty, profesionálním týmu, znalosti trhu a komplexním poradenství.


LTA je poradenskou kanceláří s mezinárodním přesahem. Prostřednictvím partnerských kanceláří LTA a mezinárodních sítí, ve kterých je LTA členem, LTA zajišťuje kvalifikované právní a daňové poradenství i v zahraničí nebo při přeshraničních transakcích. Na transakcích LTA standardně pracuje v českém, anglickém a německém jazyce. Dlouhodobě se členové týmu LTA podílí na činnostech významných obchodních komor působících v České republice, zejména Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Kanadské obchodní komory.

Odvětví a specializace: Členové týmu LTA disponují nejen vynikajícími odbornými znalostmi, ale i znalostmi a zkušenostmi z různých hospodářských odvětví. Z  transakcí a poradenské činnosti LTA čerpá specifické znalosti o jednotlivých trzích, jejich vývoji, příležitostech, rizicích a o jejich účastnících. 

LTA má rozsáhlé zkušenosti v těchto odvětvích:

·     automobilový průmysl

·     bankovnictví a finance

·     energetika

·     komunikace a média

·     maloobchod / velkoobchod

·     nemovitosti a development

·     strojírenství a výrobní technologie

·     zdravotnictví/farmacie

Naše specializace:

·     korporátní a smluvní právo

·     M&A a restrukturalizace

·     nemovitosti

·     finanční a bankovní právo

·     pracovní právo

·     insolvenční právo

·     řešení sporů

·     IT/IP

·     daňové právo

·     audity / forenzní audity

Právní poradenství: Spektrum právních služeb LTA pokrývá veškeré oblasti podnikání, zejména oblast korporátního a smluvního práva, M&A, restrukturalizací, pracovního práva, práva nemovitostí a zastupování klientů při jednáních před soudy a státními orgány.

Oblasti právního poradenství:

·     korporátní a smluvní právo

·     fúze a přeměny společností

·     akvizice podniků a restrukturalizace

·     právo nemovitostí a stavební právo

·     finanční a bankovní právo

·     pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

·     insolvenční právo

·     řešení sporů

·     právo k nehmotným statkům

Daňové poradenství: LTA poskytuje komplexní daňové služby korporacím i fyzickým osobám. Specialisté LTA jsou členy odborných skupin podílejících se na tvorbě výkladů sporných daňových otázek a přípravě novel daňových předpisů.

Oblasti daňového poradenství:

·     transakční daňové poradenství

·     daňová přiznání povinností

·     daňové analýzy a plánování

·     převodní ceny

·     zdanění zaměstnanců

·     daňová řízení

·     mezinárodní zdanění

Principy LTA: LTA je Vaším skutečným partnerem a poradcem v rozvoji Vašeho podnikání. LTA poskytuje odborně perfektní, kvalitní a přitom v praxi použitelná komplexní řešení. Odborné poradenství LTA přidává hodnotu, právní a finanční jistotu Vašemu podnikání. Nabídka služeb LTA je proto utvářena Vašimi potřebami, požadavky a dlouhodobou odbornou zkušeností.

Základem práce LTA jsou důvěra, odbornost a podnikatelské myšlení a individuální přístup ke klientům.

Kontakt na nového přidruženého člena ČAF:

LTA

legal tax audit

Anglická 140/20

CZ - 120 00 Praha 2

Phone:  +420 246 089 010

Kontaktní osoby: Pavlína Beránková, Jan Najman advokáti

E-mail: pavlina.berankova@ltapartners.com , jan.najman@ltapartners.com

www.LTApartners.com