Profit system

Praha 13. června 2018 - podle nejnovější zprávy konzultační společnosti PROFIT system® a portálu Franchising.cz působí v ČR více než 260 franšízových značek a téměř 8 500 franšízových poboček. Na český trh vstoupily známé franšízové značky španělská Telepizza nebo německé Vapiano. Za poslední dva roky počet nových franšízantů a franšízových poboček napříč celým franšízovým trhem vzrostl o třetinu.


Vývoj trhu

Poradenská společnost PROFIT system franchise services a portál Franchising.cz zmapovalive své aktuální Zprávě o franchisingu 2017na 300 franšízových značek na českém trhu. Z toho 260 již jako franšízový či partnerský systém funguje a asi dalších 30 jak českých, tak zahraničních, svého prvního franšízanta hledá. Svou první franšízovou pobočku loni otevřely značky jako např. Info Detective company, Pressto čistírna oděvů, Skibi Kids, Socatots, Yogoterie či Wafl. Na český franšízový trh se snaží proniknout více než 15 zahraničních konceptů, patří mezi ně Pierre Cardin, Cavavin, DUKA, Denny´s, Body Chief, EasyWine a Beer, Logicschool, a další. Do roku 2020 by podle prognóz mělo v ČR působit již na 300 franšízových sítí.

Ačkoli dle poslední zprávy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) loni ukončilo činnost 1082 maloobchodních prodejen, na franšízovém trhu počet podnikatelských jednotek rostl. Za loňský rok jich bylo zprovozněno na 667. „To jen potvrzuje výhody franchisingu jako bezpečnější formy podnikání, kdy se zkušenosti a osvědčené podnikatelské postupy, ale i náklady sdílí, a nepředstavují pak takové podnikatelské riziko,“ říká Marek Halfar, ředitel poradenské společnosti PROFIT system®.

Franšízové systémy v ČR - vývoj v letech 2012 až 2017

Franšízové systémy v ČR - vývoj v letech 2012 až 2017

Převaha českých franšíz

Na tuzemském trhu od roku 2011 dominují české franšízy. Za tu dobu se jejich poměr navýšil o 10%. Podle údajů PROFIT system® 212 značek působí jako klasické franšízové systémy a 48 pak jako partnerské systémy, které poskytují licenční práva na svou značku a know-how, a fungují většinou na provizním systému. Z celkového počtu 260 franšíz je 162 značek českého a 98 zahraničního původu.

Poměr české a zahraniční franšízy v ČR

Poměr české a zahraniční franšízy v ČR

63% konceptů, které generuje český franšízový trh, tak pochází z tuzemska. „Český franšízový trh se stále vyvíjí a více tradičních českých firem pro svou expanzi volí franšízing. Stejně tak je stále Česká republika také atraktivní pro zahraniční franšízové systémy, které zde vidí potenciál. Do budoucna by se měl podíl českých značek nadále navyšovat, komentuje výsledky Reportu za rok 2017 Lenka Nováková z portálu Franchising.cz. Současně se však český franšízový trh také konsoliduje. Franšízové systémy, které dříve měly trh pokrytý, nyní opět zahájily akvizici, čemuž odpovídá i rostoucí počet podnikatelských nabídek na portálu Franchising.cz. Franšízantům také v cyklech končí platnosti smluv a např. u jedné z prvních franšíz McDonald‘s po 20 letech dochází k předání vedení restaurací na druhou generaci franšízantů. V ČR nyní působí celkem na 8 476 franšízových poboček, které provozuje na 8 103 franšízantů

Počet poboček vlastních / franšízových / franšízantů v letech 2012 a 2017

Počet poboček vlastních / franšízových / franšízantů v letech 2012 a 2017

 Dominuje obor gastronomie

Zpráva PROFIT systém® potvrzuje dlouhodobý trend, že služby převažují nad obchodem a to v poměru 58% (152) vs. 42 % (108) franšíz. Je to dáno také tím, že nároky na zprovoznění obchodní jednotky bývají finančně náročnější.

Dominuje obor gastronomie

Co se týká oborů, první místo si tradičně drží gastronomie, kde počet franšízových značek dosáhl počtu 40. Obor gastronomie u Čechů mezi obory vede a to i přes to, že v předchozích letech tento obor zaznamenal mírný pokles. Gastronomické koncepty tvoří celkem 15 % franšízového trhu v ČR.

Mezi dynamické a rychle se rozvíjející obory pak patří oblast zdraví a finanční služby. Důkazem toho jsou údaje nejvíce progresivních franšízových značek jako Century 21, Naturhouse, OK Point či Ice’n‘Go, v jejichž sítích loni přibylo až 30 nových poboček. Mezi značky s největším počtem franšízantů se řadí dlouhodobě Teta Drogerie, hudební škola Yamaha nebo potraviny Hruška.

Jednotlivé zastoupení sektoru na trhu franchisingu v roce 2017

Expanze do zahraničí

Odborníci také upozorňují, že čím dál více českých společností se snaží se svými koncepty proniknout za hranice státu. Podlezprávy PROFIT system® jich je 44, tj. okolo 17% z celkového počtu 260 franšízových sítí. Mezi ty české franšízy, které expandovaly za hranice během posledních dvou let, patří mimo jiné BubbleMania, Konopná lékárna, Quickwash a Svět zdraví. Nejčastější zemí pro plánovanou expanzi českých značek je Slovensko, následuje Polsko a Německo.

1 franšízant - více poboček

Ze zprávy vyplývá, že největší počet poboček na jednoho franšízanta  je zaznamenáno u značek jako McDonald´s, Bushman, Business for Breakfast či Oxalis a to v průměru 3 pobočky na 1 franšízanta. To obecně potvrzuje úspěšné fungování v síti, kdy se franšízantům vyplatí znovu investovat v rámci sítě, než se poohlížet po jiných investicích.

„V nejbližší době se tak dá očekávat, že rozvoj franšízingu bude nadále pokračovat, neboť jeho tržní potenciál ještě nebyl vyčerpán. Stále rostoucí zájem o podnikání pod zavedenou značkou je důkazem toho, že franšízing, jako forma podnikání, byl českým trhem plně akceptován a těší se stále větší oblibě,“ dodává Nováková.

V případě dotazů kontaktujte prosím:

Lenka Nováková
Business Development Manager, poradce
GSM: +420 775 661 788
lnovakova@profitsystem.cz

www.profitsystem.cz
www.franchising.cz

Společnost PROFIT system franchise services s.r.o. je mezinárodní společnost, která se zabývá komplexním poradenstvím v oblasti franchisingu ve střední a východní Evropě. Zpracovala přes 200 franchisových konceptů napříč všemi obory. Zaměřuje se také na vyhledávání vhodných kandidátů na franchisanty a je členem skupiny PROFIT system s pobočkami v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku, Rusku, Litvě, Lotyšsku, SAE na Ukrajině a Slovensku.

Další informace jsou k dispozici na: www.profitsystem.cz.

PROFIT system franchise services s.r.o. provozuje portál Franchising.cz, vydává tištěný čtvrtletní magazín Vlastní firma FRANCHISING a je pořadatelem Veletrhu FRANCHISINGU v Praze a Varšavě.

Společnost PROFIT system franchise services s.r.o. je řádným členem České asociace franchisingu.