Česká asociace franchisingu

Vážené členky a vážení členové České asociace franchisingu,
vzhledem k situaci s šířením nemoci koronaviru a opatřeních přijatých vládou jsme se rozhodli odložit konání členské schůze ČAF dne 31. 3. 2020 v Praze.

 


Toto rozhodnutí jsme učinili ve snaze neohrozit vzájemně účastníky členské schůze, a zároveň eliminovat možnost, že by členská schůze nebyla pro nedostatek přítomných usnášeníschopná.

Vzhledem k tomu, že si nejsme jisti, kdy dojde ke zklidnění situace, odkládá se konání členské schůze na neurčito.

Bližší informace Vám budou samozřejmě sděleny, jakmile budeme vědět více.

Děkujeme Vám za pochopení a v případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici.

S přáním příjemného dne a pevného zdraví

Správní rada ČAF
Jan Gonda, Lubomír Milek, Šimon Mastný, Petr Slavík
Martina Parusová Zímová, Jiří Lošťák, Jaroslav Malý

Schůze a škola franchisingu