AVEX systems

Ing. Aleš Tulpa, AVEX systems, člen ČAF, je uveden v publikaci OXFORD ENCYCLOPEDIA jako osobnost roku 2016 za mnoholetou úspěšnou činnost v oblasti franchisového podnikání!


OXFORD  ENCYKLOPEDIE OSOBNOSTÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 2016. Tato encyklopedie má za sebou více než 160 let trvající tradici a dala si za úkol to, co se od ní v 21. století očekává – jde o renomovaný lexikon úspěšných lidí v jednotlivých zemích světa. V roce 1849 vyšlo v Anglii první vydání této životopisné encyklopedie. Ze začátku byli do encyklopedie vybíráni jen členové britské šlechty. Až koncem 19. století byly do ní zařazeni i ostatní osobnosti. Přijetím do této encyklopedie jsou vyznamenáni lidé, kteří se svým hodnotným přínosem ve svém oboru řadí k významným osobnostem. Prezentace odborníků v OXFORD ENCYKLOPEDIA představuje vysoké uznání. V aktuálním vydání 2016 se nacházejí osobnosti, které dosáhly v průběhu posledních let významné úspěchy. Tato encyklopedie slouží i jako online siť významných a úspěšných lidí ve společnosti.

Více informací najdete zde: http://www.avexsystems.cz/uvedeni-v-oxford-encyklopedia-2016