Novodobá sanitka logo

V České republice působí 28 franchisových poboček Novodobé Sanitky a od srpna začne poskytovat své služby i na slovenském trhu. Jaké jsou další plány expanze pro tento rok, nebo jak vysoká je počáteční investice do konceptu prozradila v našem dalším rozhovoru paní Dita Freibergová, jednatelka společnosti Novodobá Sanitka.


Jak se daří franchisové síti Novodobá Sanitka v letošním roce? A jaké jsou její plány do konce roku?

V letošním roce jsme otevřeli 6 nových poboček na území ČR a od ledna 2016 nabízíme udělení franchisových licencí také na Slovensku, kde aktuálně vrcholí zřízení první pobočky, konkrétně v Prešově. Do konce roku bychom rádi udělili další 2-4 licence v ČR a minimálně další jednu licenci na Slovensku, kde stále nabízíme také možnost udělení master - franchisové licence pro celé území.

Naším hlavním cílem v současné době je také zavedení veřejnoprávního rozměru do našeho franchisového systému. Svou činností totiž částečně nahrazujeme veřejný sociální a také zdravotní systém, ale z právního hlediska stojí Novodobá Sanitka zcela mimo. Tento záměrem je pak úzce propojen s cílem, pokusit se získat systémovou veřejnou podporu.

Kolik poboček nyní nalezneme v ČR a jsou všechny franchisové?

V současné chvíli naleznete v ČR 28 poboček, které poskytují služby Novodobé Sanitky a všechny pobočky jsou franchisové.

Dita FreibergováDita Freibergová, jednatelka společnosti Novodobá Sanitka

Plánujete expanzi konceptu za hranice?

Jak již bylo řečeno, aktuálně jsme před otevřením první  pobočky na území Slovenska. Pobočka v Prešově zahájí činnost k 1.8.2016.

Zabýváte se i přepravou seniorů k lékaři. Jak podle Vás vypadá ideální franchisant?

Naše podnikání je ideální zejména pro osoby, které se chtějí věnovat podnikání se sociálním rozměrem. Pro takové zájemce představuje projekt Novodobá Sanitka vhodnou možnost.

Když se rozhodnu s Vámi podnikat, kolik zaplatím za licenční poplatek a jakou počáteční investicí musím disponovat?

Počáteční investice představuje vstupní franchisový poplatek ve výši 100 tis. Kč, který obsahuje i základní marketingový balíček franchisanta. Dalším nutným předpokladem pro spolupráci je vlastnictví vyhovujícího vozidla. Celková počáteční investice se tak pohybuje v rozmezí od 100 tis. do 250 tis. Kč.

Jaké marketingové aktivity realizujete pro podporu franchisové sítě Novodobá Sanitka?

Nabízíme jednotnou webovou stránku se samostatnou sekcí pro každého franchisanta, dále pak jednotný centrální profil na sociálních sítích a to vše v souladu s grafickým a vizuálním manuálem franchisového konceptu. V neposlední řadě zajišťujeme pravidelnou plošnou reklamní kampaň v mediích, marketingovou podporu zejména ve smyslu spolupráce s partnery zacílenými na obdobnou klientelu. Jedná se většinou o vzájemnou propagaci franchisového konceptu nebo pak účast na marketingových akcích, apod.

Novodobá sanitka