Alternativní popis obrázku

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) je se zhruba 650 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice.


Podporuje vytváření obchodních vztahů mezi českými a německými firmami a zároveň se zasazuje o podnikatelsky příznivé rámcové podmínky v České republice. Díky dlouhodobé spolupráci s organizací Germany Trade & Invest je ČNOPK schopna zprostředkovat bezplatné poradenství pro české investory v SRN. Tato služba, dostupná zdarma i pro investory z oblasti Franchisingu, zahrnuje jednak podporu při hledání vhodné lokality pro investici, vhodného obchodního modelu a strategie vstupu na trh, analýze nákladů a konečné volbě lokality, ale také obsahuje poradenství v otázkách financování projektu, analýzy trhu a obchodních potenciálů, včetně koordinace a podpory při jednání s místními úřady. Vazby ČNOPK na síť německých zahraničních hospodářských komor dále umožňují podporovat záměry českých podnikatelů v 90 zemích světa přes partnerské organizace.

Kontakt: Peter Hrbik

Telefon +420 221 490 313

E-mail: hrbik@dtihk.cz

Ve spolupráci s Česko – německou obchodní a průmyslovou komorou a Německou franchisovou asociací pořádá Česká asociace franchisingu již 13. ročník výroční konference „FRANCHISING FORUM 2015“. Jednodenní konference, která se koná 30. září 2015 v Praze poskytne účastníkům mnoho zajímavých informací o tuzemském franchisovém, ale také o sousedním německém trhu a je zaměřena na interní a externí komunikaci a to nejen ve franchisingu.

Zástupce komory seznámí účastníky konference s problematikou interkulturní komunikace s německými obchodními partnery. Součástí konference jsou i dvě panelové diskuse se zástupci z řad franchisových konceptů. O zkušenosti v praxi se podělí národní, ale i mezinárodní franchisové koncepty. Řeč bude například o tzv. Radě franchisantů, využití sociálních sítí, nebo důležitosti informačního systému franchisové sítě. V neposlední řadě se zaměří na právní prostředí ve franchisingu a jeho specifika. Aktuální program a informace o konferenci zde:

http://www.czech-franchise.cz/konference-franchising-forum-2015-interni-a-externi-komunikace-ve-franchisingu