Alternativní popis obrázku
Česká asociace franchisingu (ČAF) dnes vyhlásila první ročník soutěže Franchisa roku, která má představit a ocenit nejkvalitnější franchisové koncepty působící na českém trhu. První ročník soutěže začíná 1. října 2015, od kdy bude možné podávat přihlášky a nominovat soutěžící do jednotlivých soutěžních kategorií. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2016.

„Franchising v České republice prokazuje vysokou vyspělost nejen strukturou odvětví a uspořádáním trhu, ale také počtem konceptů, kterých zde momentálně působí přes 240, a toto číslo stále roste. Proto chceme poukázat na ty nejlepší z nich, a tím inspirovat a motivovat ostatní k rozvoji již fungujících konceptů a budování konceptů nových,“ říká Jan Gonda, prezident ČAF. Zázemí pro franchising je v ČR výborné a vykazuje otevřenost, která se odráží ve zvyšujícím se počtu franchisových provozoven. Těch v ČR momentálně funguje více než 6 300, což je téměř o polovinu více než v roce 2011. „Je třeba na franchising upozornit a rozšířit povědomí o tom, že právě franchising patří k nejefektivnějším odbytovým způsobům 21. století,“ dodává Gonda.

Soutěž je rozdělena do třech kategorií: Franchisor roku, Skokan roku a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu. Ocenění Franchisor roku 2015 získá franchisový koncept, který prokáže svou vysokou kvalitu a hodnotu nejen skvělými ekonomickými výsledky, ale i výjimečným vztahem k zaměstnancům a franchisantům a odpovědným přístupem k veřejnosti a životnímu prostředí. Titul Skokan roku 2015 náleží takovému franchisovému konceptu, který v daném roce otevře nejvíce franchisových poboček. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu pak získá franchisový koncept nebo jiný subjekt, který se významně zaslouží o přínos v oblasti franchisingu pro odbornou i laickou veřejnost.

Soutěžící franchisové koncepty hodnotí odborná porota složená z expertů nejen z oblasti franchisingu, ale také ekonomiky, řízení podniků či HR. Jmenovitě se jedná např. o odborníka pro malé a střední podnikání Karla Havlíčka (AMSP ČR), investičního experta Petera Hrbika (ČNOPK), odbornici na mezinárodní obchod a franchising Lenku Turnerovou nebo Petra Tomana (KPMG), který je odborným garantem pro oblast ekonomie. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu pak uděluje správní rada ČAF. „V České republice je mnoho úspěšných franchisových systémů a sítí, nicméně metodika hodnocení je nastavená tak, aby byl vybrán nejen koncept mimořádně kvalitní, ale zároveň i respektující mezinárodní Etický kodex franchisingu a fungující na bázi čisté franchisy,“ zdůrazňuje Petra Ritschelová, výkonná ředitelka ČAF.

Při registraci soutěžící vyplní elektronický dotazník, který porotě poskytne základní ekonomické i neekonomické informace o konceptu. Důraz je kladen zejména na tzv. soft skills, které budou hodnoceny i na základě stručného podnikatelského příběhu. Do finálového kola postupuje pět finalistů. Ti osobně prezentují svůj franchisový koncept a následně reagují na dotazy porotců. „Otázky budou zacílené na hlubší náhled do dlouhodobé firemní strategie, komunikace, řízení lidských zdrojů, společenské odpovědnosti a v neposlední řadě manažerských dovedností zástupce soutěžící franchisy,“ doplňuje Ritschelová. Vítězové soutěžních kategorií získávají certifikát „Franchisor roku 2015“, „Skokan roku 2015“ nebo „Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu“, bezplatné roční členství v ČAF a další ceny od partnerů soutěže.

Více informací na:

www.franchisa-roku.cz