Alternativní popis obrázku

Všimli jste si, kolikrát a v kolika jazycích je na celém světě skloňováno zdraví? Je to jedno z nejjednodušších a nejpoužívanějších slovních spojení každého přání, přípitku i myšlení. A nejvíce opomíjené – dokud člověka nic netrápí, zdraví neřeší. A tak málo nebo právě mnoho stačí – prevence, zdravý životní styl, samozřejmě pozitivní pohled na svět, ale také správná a výživná strava.


Ono totiž, co je pro jiného vhodné a zdravé, může jinému ublížit. Proto se naše společnost snaží neustále přicházet s novými službami , které by se ještě více přiblížily potřebám konkrétního jedince. Protože tak jako na světě neexistují dva stejné otisky prstů, nenajdete ani dva lidi se stejnou povahou a fyziognomií. Každý z nás je jedinečná osobnost a zasloužíme si opravdu individuální přístup nejen v bance, ale i pokud se rozhodneme zlepšit své zdraví pomocí výživy.

Pro naše klienty jsme v minulém roce vzhledem k poptávce a zvýšené rizikovosti dětské obezity rozšířili službu o Výživu dětí, která zahrnuje komplexní řešení nejen pro děti s nadváhou, ale i pro děti trpící podvýživou nebo s potravinovou alergií. Dále jsme uvedli na trh nový obor, Výživu sportovců – pro zlepšení fyzické kondice amatérských i profi sportovců.  Obě tyto služby nabízíme prostřednictvím profesionálně vyškolených specialistů v rozsahu téměř celé naší sítě, což je jen v ČR 63 poraden. V naší nabídce najdete nově i cviící  videa přímo na míru každého klienta. Ta jsou určena především pro lidi, kteří nechtějí chodit na skupinová cvičení a nebo do posilovny.

Velkým úspěchem je také rozšíření našeho konceptu  do Polska, kde se etablujeme pod názvem SUNKINS – LŻEJSZE ŻYCIE.  Smyslem Světa zdraví je i nadále být nápomocen při hubnutí a správné výživě, jako to bylo v počátku založení společnosti. Nyní se postupně přikláníme k dalšímu rozšiřování naší nabídky, např. nově letos zavádíme Výživu diabetiků a připravujeme další službuspeciální Výživu pro onkologické pacienty aj. Velkou pozornost a snahu věnujeme našim odborníkům, aby jejich kvalitní přístup ke klientovi byl na co nejvyšší úrovni.

V roce 2016 a v těch následných letech nás čekají další důležité kroky. Hlavně bychom chtěli soustředit pozornost na prevenci, poradenství a přicházet stále s něčím novým a smysluplným, aby se klienti u nás cítili dobře a důvěřovali nám.

Marta Nosková, výkonná ředitelka Světa zdraví