Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Vážené dámy, vážení pánové, vážené členky a vážení členové!


Přehled seminářů:

Termín konání Seminář Jazyk Přihlášky

23. května 2018

od 9:00 do 11:15 hod.

Jak často jsou české firmy obětí podvodného jednání?

Jaké nástroje prevence a detekce můžete využít, abyste riziko
podvodu snížili?

 • klíčová zjištění Celosvětového průzkumu hospodářské kriminality
  za ČR
 • nástroje používané v oblasti prevence a proaktivní detekce
 • praktické ukázky analytických nástrojů pro identifikaci podvodu

více informací

čeština přihlásit se online

30. května 2018

od 9:00 do 12:00 hod.

Není benefit jako benefit

 • co očekávají generace X, Y, Z
 • jaké jsou typy benefitu
 • benefity a diverzita

více informací

čeština přihlásit se online

5. června 2018

od 9:00 do 17:00 hod.

Intervence při neefektivní komunikaci v podniku

 • základní principy komunikace
 • struktura komunikace a interakce
 • poruchy komunikace

více informací

němčina přihlásit se online

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder und Mitglieder,

die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer laedt Sie herzlich zu folgenden Seminaren ein:

Datum Seminar Sprache Anmeldung

23. Mai 2018

von 9:00 bis 11:15 Uhr

 

Wie oft werden tschechische Unternehmen Opfer betruegerischer
Handlungen?

Welche Instrumente zur Vorbeugung und Aufdeckung können Sie nutzen, um das Risiko des Betrugs zu mindern?

 • Globale Studie zur Wirtschaftskriminalitaet:
  Schluesselergebnisse fuer Tschechien
 • Instrumente zur Vorbeugung und proaktiven Aufdeckung
 • praktische Beispiele analytischer Instrumente zur Identifizierung von Betruegen

mehr


 
Tschechisch  Online-Anmeldung 

30. Mai 2018

von 9:00 bis 12:00 Uhr

 

Benefit ist nicht gleich Benefit

 • Erwartungen der Generationen X, Y, Z
 • Typen von Benefits
 • Benefits und Diversitaet

mehr

 
Tschechisch  Online-Anmeldung 

5. Juni 2018

von 9:00 bis 17:00 Uhr

 

Intervention bei kommunikativen Ineffizienzen im Unternehmen

 • Grundsaetze der Kommunikation verstehen         
 • Kommunikationsstrukturen und Interaktion
 • Stoerungen erkennen und vermeiden

mehr


 
Deutsch  Online-Anmeldung 

Pozvánky:

Seminář - NENÍ BENEFIT JAKO BENEFIT

Seminář - JAK ČASTO JSOU ČESKÉ FIRMY OBĚTÍ PODVODNÉHO JEDNÁNÍ?

Seminar - INTERVENTION BEI KOMMUNIKATIVEN INEFFIZIENZEN IM UNTERNEHMEN

 

Kontakt:

Andrea Husmann
Abt. Aus - und Weiterbildung | odd.odborneho vzdelavani
AHK  |  Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Václavské náměstí 40  |  CZ-110 00 Praha 1  
Telefon +420 221 490 304  |   Fax +420 224 222 200
E-mail:  husmann@dtihk.cz |   http://tschechien.ahk.de