KSB logo

Cyklus webinářů k problematice veřejných zakázek

Webináře jsou koncipovány tak, abychom v krátkém časovém úseku poskytli co nejvíce informací k danému tématu, tzn. abychom účastníkům ušetřili čas, ale zároveň je informovali o všem podstatném a aktuálním.


Můžete tedy spojit příjemné s užitečným a poobědovou kávu si vychutnat v (online) přítomnosti našich lektorek.

Přehled webinářů uvádíme níže, všechny podrobnosti, včetně obsahu, pak naleznete zde KŠB Institut (ksbinstitut.cz):

Webinář č. 1
Nepřiměřené zadávací podmínky se stručným exkurzem do aktuální novely ZZVZ
TERMÍN: 11.2.2021, 13.00 – 14.30

Webinář č. 2
Připravovaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek
TERMÍN: 25.3.2021, 13.00 – 14.30

Webinář č. 3
Změny nabídek a smluv na veřejné zakázky nejen v době pandemie Covid-19
TERMÍN: 13.5.2021, 13.00 – 14.30

Pokud budete mít zájem se zúčastnit, přihlaste e-mailem na info@ksbinstitut.cz.

Webináře jsou zdarma.

Kocián Šolc Balaštík,advokátní kancelář, s.r.o.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
tel: (+420) 224 103 316 | email: praha@ksb.cz
www.ksb.cz, www.ksbinstitut.cz