Alternativní popis obrázku

Praha, 14. května 2015 – Menších franšízových sítí, které mají jen do 15 poboček, je v Česku více než polovina z více než 240 franšízových systémů působících v Česku. Česká asociace franchisingu (ČAF) se chce v budoucnosti více soustředit na podporu právě těchto začínajících se systémů. Snahou Asociace je více podpořit rozvoj začínajících sítí, kterých i mezi českými podnikateli přibývá. Menší franšízové sítě proto budou mít výrazně výhodnější podmínky pro vstup do ČAF.


„Začínajících nebo menších franšízových sítí, které mají do 15 poboček, je v Česku hodně a stále přibývají. Tvoří více než polovinu všech franšízových konceptů v Česku jak vyplývá z Franchising reportu 2014, který vydala společnost PROFIT system franchise services. Na tyto menší sítě se chceme do budoucna více zaměřit a pomoci jim v rychlejším rozvoji,“ vysvětluje Petra Ritschelová, výkonná ředitelka ČAF.

Na dubnové členské schůzi totiž ČAF schválila výrazné snížení poplatků pro vstup do Asociace. Nově je příspěvek odstupňován podle počtu franšízových poboček. Do devíti poboček činí roční příspěvek 9 tisíc Kč, do 14 poboček pak 18 tis. Kč. Pro koncepty s více než 15 franšízovými pobočkami pak poplatek zůstává na 36 tis. Kč za rok. „ČAF chce touto změnou zahájit spolupráci s více franšízovými koncepty, pro které byl stávající poplatek příliš vysoký,“ říká Petra Ritschelová, výkonná ředitelka ČAF. Posláním Asociace je sdružovat na národní úrovni zástupce tuzemských a zahraničních franšízových řetězců.

Výhodou členství v ČAF je nejen zviditelnění brandu s jedinou profesní neziskovou organizací působící v ČR, ale především možnost účastnit se networkingových setkání, jako jsou například pracovní snídaně. „Naši členové oceňují předávání zkušeností, ale také možnost získání nových obchodních příležitostí. Proto se letos v říjnu koná již třináctý ročník výroční konference FRANCHISING FORUM, na které budou opět participovat naši členové“ dodává Petra Ritschelová.

 

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Česká asociace franchisingu je členem Světové franchisové rady a Evropské franchisové federace, kterou společně v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace mimo jiné z Francie, Velké Británie a Německa. Orgány ČAF jsou vedle prezidenta, viceprezidenta i správní rada a dozorčí rada. Více informací na www.czech-franchise.cz

 

Kontakt pro média:

Ing. Petra Ritschelová

výkonná ředitelka ČAF

e-mail: caf@czech-franchise.cz

tel: +420 728 948 479

www.czech-franchise.cz