McDonald´s logo

V posledních dnech se rozpoutala vášnivá diskuze okolo papírových brček. Všimli jsme si, že v článcích chybí několik důležitých údajů, proto bychom na ně rádi upozornili. A také přidáváme další fakta, která jsme ještě nezveřejnili.


Papírová brčka jsou vyrobená z obnovitelných zdrojů, a jsou i za vhodných podmínek dále recyklovatelná. Konkrétně jsou vyrobená z neimpregnovaného papíru. Každá země má jiné možnosti dalšího zpracování, což je dáno infrastrukturou, počtem spaloven a zpracovatelských firem. Papírová brčka jdou na materiálové nebo energetické využití.

Co se týče plastových brček, ta jsou v České republice, podle podmínek infrastruktury plastových odpadů obsahující i plastová brčka, zhruba ze třetiny materiálově zrecyklována a zbytek se energeticky využije - spálí za vzniku elektřiny a tepla.

V českých restauracích probíhá od letošního dubna test papírových brček. Ten má za cíl nejen získat zpětnou vazbu od zákazníků, ale také najít optimální řešení pro nakládání s použitými brčky. Na základě výsledků tohoto testu se budeme rozhodovat o jejich celonárodním zavedení. V testovacích restauracích naši zaměstnanci papírová brčka třídí podle míry znečištění buď do papírového odpadu k recyklaci, nebo do odpadu k energetickému využití.

Papírová brčka pro nás nejsou finálním řešením. McDonald´s na globální úrovni vyvíjí řešení, při kterém zákazníci nebudou brčka potřebovat. Tato alternativa navíc zaručí bezpečnou manipulaci s nápojem jak pro naše zákazníky, tak pro naše zaměstnance.

Zuzana Svobodová, ředitelka PR a komunikace společnosti McDonald´s Česká republika