Archimedes Inspiration a.s.

Nevíte ještě, jak Vaše dítě stráví letní prázdniny? Nebo si myslíte, že je to ještě daleko? Franchisový koncept, Kids&Us, člen České asociace franchisingu, připravuje pro Vaše děti Letní příměstské tábory, kdy Vaše dítě spojí příjemné s užitečným.


Městské tábory s názvem Fun Weeks zajistí dětem prožití nádherného léta plného aktivit v angličtině. Každý týden se děti vydávají na nová dobrodružství, plné mnoha aktivit, jejichž prostřednictvím se seznamují a úzce ztotožňují s postavami z příběhů, na které se zaměřujeme.

Tyto aktivity představují poutavé a obohacující zážitky, kde se vždy jako standardní jazyk používá angličtina. Programy Fun Weeks se konají v místech mimo pobočky Kids&Us, ve různých sportovištích a obvykle trvají celý den či půlku dne (záleží na přání rodičů).

Naše cíle:

  • ponořit se do angličtiny a vylepšit celkové porozumění
  • umožnit dětem upevnit a naučit se nové struktury a slovní zásobu
  • vytvořit situace, v nichž mohou děti prakticky použít dosavadní znalosti angličtiny a nové jazykové vědomosti, které nabudou, a to vždy v rámci zábavy a her

Co to obnáší:

Každý týden vyrážíme do nového světa prostřednictvím příběhů a témat, která jsou specificky určena ke zlepšování a zrychlování akvizice jazyka.

  • Příběhy: používání příběhů je při jazykové výuce maximálně důležité. Příběhy byly vytvořeny pro téma každého týdne a jsou upraveny pro jednotlivé věkové skupiny. Umožňují učit se nové struktury v cílovém jazyce a slovní zásobu v kontextu. Po celou dobu společně vyprávíme, učíme se, předvádíme a dramaticky ztvárňujeme příběhy.
  • Písně a tance: byly vytvořeny písně a tance na jednotlivá témata a přizpůsobeny pro každou věkovou skupinu.
  • Výtvarné práce: děti různými ručními pracemi (výroba masek, zdobných kostýmů, zvířecích postav apod.) rozvíjí své umělecké dovednosti. Výtvarné aktivity se týkají vždy jednotlivých témat, na něž se zaměřujeme.
  • Organizované hry: Pojďme si hrát! Účastníme se mnoha her a fyzických aktivit, které mají za cíl utvrzovat vazby ve skupině, vést k sounáležitosti, učit děti dělat něco jeden po druhém apod.
  • Volné hry: doba volných her, kdy děti mohou využít svou představivost a vzájemně interagovat.
  • Oběd: Společně si sednout k jídlu dává dětem dobrou příležitost naučit se související jazyk. Této aktivity, kterou opakujeme každý den, plně využíváme, abychom se naučili nekonečnou řadu struktur a slov.
  • Představení  lektorů: naši lektoři se každý den na chvíli stávají herci. Děti rády sledují, jak přivádí k životu různé postavičky a hrají hru, z níž se postupně v týdnu stává řada epizod. Děti se navíc v řadě situací aktivně zapojí.

Věk dětí: aktivity jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 let.

Počet dětí ve skupině: maximálně 10 dětí v jedné skupině a na jednoho lektora. Pro každý program je také zapojen náš koordinátor.

Organizace skupin: děti jsou rozděleny do tří věkových skupin od 3 do 4 let, od 5 do 6 let a od 7 do 10 let.

Termíny a ceny:

Modřany:

Sports & Fun Week: 8. - 12. 7. 2019 na téma Mountain Adventures (celodenní příměstský tábor s výukou tenisu a průpravou k dalším sportům, odpoledne s angličtinou zábavnou a hravou formou).

Cena:
7 500 Kč/dítě

Fun Week: 26. - 30. 8. 2019 na téma Beach: (půldenní kreativní příměstský tábor v angličtině).

Cena:
4 000Kč/studenti škol K&U
4 500Kč/veřejnost

Vršovice:

Sports & Fun: 19. - 23. 8. 2019 na téma Farmyard: výuka jízdy na koni, odpoledne angličtina​ zábavnou a hravou formou​.

Cena:
celodenní tábor 7 500 Kč/dítě​

Butovice:

Fun Week: 26. - 30. 8. 2019 na téma Beach (půldenní příměstský tábor v angličtině).

Cena:
4 000Kč/studenti škol K&U
4 500Kč/veřejnost​

Malešice:

Sports & Fun: 12. - 16. 8. 2019 na téma Caveman: výuka jízdy na koni, odpoledne angličtina​ zábavnou a hravou formou​.

Cena:
celodenní tábor 7 500 Kč/dítě​

 

 Kids and Us

Letní anglický tábor