KŠB Institut

Vážené členky a členové České asociace franchisingu, zájemci o franchising,

společnost KŠB Institutu, s. r. o., dceřiná společnost našeho člena, pořádající vzdělávací akce nejen pro odborníky ale i laiky, si Vám dovoluje nabídnout následující školení a semináře, na které se můžete přihlásit.


Vážení klienti, Vážení obchodní partneři,

jarní program akcí KŠB Institutu je v plném proudu a pokud jste se ještě nestihli na některou z nich přihlásit, dovolujeme si Vám nadcházející akce připomenout.

Rozhodně byste neměli minout blížící se termín platnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na nějž Vás připraví seminář 24.04.2018 GDPR - jeden měsíc do účinnosti, a s touto tematikou související seminář 10.05.2018 Nařízení ePrivacy - co o něm víte (víme)?.

Pokud Vás zajímá zaměstnávání cizinců v ČR, včetně daňových souvislostí, pak je pro Vás určen seminář 17.05.2018 Kauza rohlík, aneb ponaučení pro vysílání zaměstnanců k poskytování služeb do ČR.

Je-li pro Vás důležitá správa a ochrana Vašeho majetku, pak si nenechte ujít seminář 29.05.2018 Správa a ochrana majetku (O Vašich penězích, Vaší rodině a Vaší budoucnosti).

A ty, kteří v rámci své obchodní činnosti uzavírají smlouvy se státem či státními organizacemi, by mohl zaujmout seminář 06.06.2018 Uzavírání smluv se státem za účinnosti zákona o registru smluv.

V odkazech na jednotlivé akce naleznete podrobnější informace o obsahu, přednášejících i rozsahu akce. Na semináře se snadno přihlásíte na webu KŠB Institutu přes jednotlivé odkazy výše (šedé tlačítko „Rezervace“ u každého semináře). V případě jakýchkoliv potíží nás ale neváhejte kontaktovat.

Do jarního programu jsou dále zařazeny tematické snídaně, a to 10.04.2018 Druhy podílů a akcií v kapitálových společnostech a 13.06.2018 ICO a kryptoměny. Jaký je pohled českého práva? Vybrané otázky, na kterých ještě můžeme nabídnout několik volných míst, takže v případě Vašeho zájmu nás neváhejte co nejdříve kontaktovat.

Na bezplatné tematické snídaně se lze hlásit pouze osobně na emailu info@ksbinstitut.cz.

S pozdravem

Pavla Filipová
jednatelka

KŠB Institut, s.r.o.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
tel: (+420) 224 103 316 | fax: (+420) 224 103 234