Alternativní popis obrázku

Ve středu 18.11.2015 se ve spolupráci se společností LYDON WELLS CMS s.r.o. uskutečnila v prostorách ČAF pracovní snídaně na téma „Korporátní compliance program – nástroj k zajištění souladu s právem“.


Kromě úvodního představení tématu korporátní compliance byla účastníkům nastíněna základní struktura a přínosy účinného compliance programu včetně příkladů z praxe. Přednášejícím byl Patrik Bureš, který má v oblasti compliance rozsáhlé mezinárodní zkušenosti z prostředí významné nadnárodní obchodní společnosti. Všem účastníkům tímto děkujeme za aktivní účast a zajímavou závěrečnou diskuzi.