Česká asociace franchisingu

Z důvodů větší informovanosti si  Vás dovolujeme informovat o opatřeních a možných řešeních týkajících se koronaviru.


Převzato: Stanovisko AK Kocián Šolc Balaštík

KORONAVIRUS: PRÁVNÍ DOPADY NA PODNIKATELE V ČR - MEMORANDUM

Převzato: Informace z webu AMSP ČR, jejíž členem ČAF je: Soupis doporučených firemních opatřeních http://amsp.cz/soupis-doporucenych-firemnich-opatreni-k-ochrane-pred-koronavirem-aktualizovano-k-15-3-2020/