Logiscool

Člen České asociace franchisingu, franchisový systém LOGISCOOL, se bude prezentovat v rámci Master franchisové konference v Praze dne 15.11.2017!

LOGISCOOL je franchisový koncept z Maďarska pro děti od 6 let v oblasti IT, programování a inteligentních počítačových her.


Vytvoření franchisového konceptu Logiscool bylo motivováno stoupajícím zájmem a poptávkou na trhu v oblasti digitalizace, programování a znalostí v oblasti informačních technologií (IT). Již v prvním roce po svém vzniku – 2014 - zaznamenal tento systém mimořádný úspěch a zájem ze strany rodičů a dětí, stejně jako franchisových partnerů pokud jde o získání franchisových licencí.

Dnes má koncept Logiscool 40 specializovaných škol v 5 zemích Evropy: ve Švýcarsku, Rakousku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice.

Logiscool

Poptávka po zvyšování kvalifikace a znalostí v oblasti IT stoupá celosvětově každoročně o 12%. Logiscool nabízí pro děti ve věkových kategoriích od 6 do 14 let velmi kvalitně vyvinutý a propracovaný systém pro tvorbu vlastních počítačových programů a inteligentních her. Po absolvování kurzů logiscool mohou děti vytvářet své vlastní programy, hry, apps a nebo různá videa. Během dalších let bude znalost programování stejně nezbytná jako znalost cizích jazyků. Stává se tak perfektní "investicí" - na celém světě se neustále zvyšuje potřeba všech druhů programování na jakékoliv pracovní pozici.

Logiscool je největší franchisová síť svého druhu v Evropě. V současné době se pravidelně zúčastňuje kurzů tohoto vynikajícího franchisového konceptu více než 10.000 dětí. Koncept získal již 2 ocenění jako nejlepší franchisový systém v oblasti IT a programování pro děti. Většina dětí a rodičů konstatovala, že školní výuka je v této oblasti téměř ve všech zemích nedokonalá, nekvalitní a neodpovídá aktuálním trendům a potřebám trhu. Tato skutečnost, poptávka na trhu a vývoj ve všech hospodářsky vyspělých zemích je motivuje k tomu, dát své děti do škol franchisového konceptu Logiscool.

Franchisový systém Logiscool je v ČR a na Slovensku exkluzivně zastoupen společností AVEX systems, která pro něj hledá master-franchisového a nebo franchisové partnery.

V případě zájmu kontaktujte společnost AVEX systems: ales.tulpa@avexsystems.eu.

Více informací najdete i na internetových stránkách www.avexsystems.eu - Katalog franchis, www.masterkonference.czwww.logiscool.com/cz.

Tento franchisový koncept bude detailně představen na Master franchisové konferenci v Praze dne 15.11.2017.

Více informací najdete na webu: www.masterkonference.cz.