Alternativní popis obrázku
Jak rozjetý vlak se chová franchising v nepříznivém prostředí ekonomiky. Rok 2013 opět ukázal růst franchisových konceptů, kterých na trhu působilo okolo 219. To značí nárůst oproti roku 2012 o téměř 10 %. Na základě vývoje, který jsme zaznamenali v prvních třech měsících letošního roku, lze předpokládat, že i v roce 2014 se dočkáme růstu českého franchisového trhu. Důkazem je rostoucí zájem o franchisový rozvoj ze strany firem, které se tímto způsobem doposud nerozšiřovaly.

To, co v roce 2013 také rostlo, je počet franchisových jednotek. Ten se zvýšil o více jak 16 % a dosáhl počtu 6152. Jejich podíl na úkor vlastních přesáhl 50 %. Vyplývá to z Franchising Reportu 2013, který vypracovala mezinárodní poradenská společnost PROFIT system.

Franchising i přes menší meziroční růst představoval stále atraktivnější způsob podnikání, který si podnikatelé vybírají. Je to dáno především pokračující nepříznivou situací na trhu. Ekonomická situace ani v roce 2013 nebyla příliš přívětivá, což vedlo podnikatele k tomu, aby vsadili na osvědčený koncept, který už funguje. Největší rozmach zažila oblast Obchodu, kde vzrostl počet systémů o 29 % na 98. Nejvíce se uchytily především obchody s potravinami a smíšeným zbožím. Naopak kategorie služeb poprvé klesla o 6 % na 121 franchisových systémů.

Více informací čtěte v přiložené TZ.

Přiložené soubory: