Česká asociace franchisingu úzce spolupracuje s evropskými franchisovými asociacemi. Koncem ledna Maďarská franchisová asociace uspořádala gala večeři a udělila celkem 8 cen, dvě ceny pro franchisanty a zbývajících šest pro franchisory. Večera se zúčastnilo více jak 140 osob, včetně zástupců z partnerských asociací z Velké Británie, Chorvatska, ale i z České republiky. Výkonná manažerka ČAF, Petra Ritschelová, také během věčera předala jedno ocenění. Pan Brian Smart z Anglické franchisové asociace seznámil přítomné s výhodami franchisového podnikání. Celá akce byla silně mediálně podpořena a během večera přítomní zhlédli nejedno zajímavé video. Ocenění získaly mezinárodní značky, jako je např. McDonald's nebo BENU, které jsou také členy ČAF.


Na foto zleva: Brian Smart (Velká Británie), Petra Ritschelová (ČAF) a Ljiljana Kukec (Chorvatsko)