Alternativní popis obrázku

EXTÉRIA s.r.o. je ryze českou společností, která pomáhá podnikatelům a státním institucím se zajištěním komplexního poradenství v zákonné povinné oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO). Tuto činnost zajišťuje v různých oborech jako jsou služby, výroba, doprava a logistika, obchodní centra, administrativa, zdravotnictví, školství, úřady, atd.


„Jejich posláním je ochránit podnikatele a státní instituce, před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů“
V současné době má síť EXTÉRIA 17 franchisových poradenských kanceláří v rámci ČR a jednu vlastní pobočku. Cílem jejich obchodního franchisového konceptu EXTÉRIA poradenských kanceláří BOZP a PO, je důsledné pokrytí celého území a díky síti kvalitních a profesionálních franchisových partnerů spolehlivě zajistit komplexní služby BOZP a PO v každé lokalitě České republiky.

Počátkem prosince otevřela svoji další poradenskou kancelář v rámci sítě EXTÉRIA na Praze 4 za účasti majitelek paní Mgr. Lenky Perníčkové a Marty Bradové a jejich spolupracovníků. Dále se slavnostního otevření účastnilo vedení společnosti EXTÉRIA a partneři.