Alternativní popis obrázku

Novým řádným členem asociace je franchisový koncept Podnikatelského klubu Empiria 21, jehož hlavním cílem je propojovat aktivní podnikatele a podporovat jejich obchodní aktivity. A to jak prostřednictvím pravidelných setkání skupin 1x za 2 týdny, tak i během společenských a vzdělávacích akcí a setkání ve firmách členů.


Klub je otevřen všem pozitivně naladěným a aktivním podnikatelkám i podnikatelům, kteří hledají netradiční cesty, jak poznávat úspěšné lidi ze svého okolí, chtějí navazovat nová přátelství a zároveň budovat podnikání na základě osobních kontaktů založených na důvěře, doporučení a referencích.

Networkingová setkání jsou příležitostí, jak zefektivnit podnikání, ušetřit náklady na reklamu, najít vhodnou cílovou skupinu klientů a sdílet zkušenosti s podobně smýšlejícími lidmi. Jsou současně i jednou z nejefektivnějších strategií, jak budovat dlouhodobé obchodní i přátelské vztahy.

O tom, že networking v Podnikatelském klubu Empiria 21 funguje, svědčí i fakt, že za první rok existence klubu zrealizovali naši členové vzájemné spolupráce v objemu několika desítek milionů korun.

Kontakt na řádného člena:

Ing. Petr Slavík

E-mail: petr.slavik@empiria21.cz

www.empiria21.cz

Telefon:  +420 603 720 806