Další, již sedmý, franchisový večer České asociace franchisingu proběhl v duchu čaje a kávy

Sedmý franchisový večer, jehož partnerem byla Komerční banka, a.s., se konal v úterý 20.06.2017 od 17.30 do 20 hod, v moderním a příjemném prostředí Vyšehradského restaurantu Kandelábr.


Podělit se o dlouholeté zkušenosti s budováním franchisového konceptu přišel pan Petr Zelík, zakladatel a majitel franchisového konceptu OXALIS - To nejlepší z čaje a kávy.

Franchisový večer byl určený pro franchisory, členy České asociace franchisingu, a pro všechny, kteří se chtěli dozvědět více, jak vybudovat a provozovat úspěšný franchisový koncept. Představitele takovéhoto úspěšného konceptu je právě pan Petr Zelík. Celým večerem provázela paní Kamila Zárychtová, která pro pana Zelíka připravila sérii velmi zajímavých a mnohdy i velmi osobních otázek. Pan Zelík ochotně na otázky odpovídal. 

První série otázek se zaměřila na to, co přivedlo pana Zelíka na myšlenku podnikat formou franchisy v tomto velmi konkurenčně silném prostředí. Další otázky cílily na to, co stojí za úspěchem konceptu OXALIS, zda se pan Zelík někdy dopustil nějakých chyb či omylů při budování franchisové sítě a proč je jeho síť tak úspěšná. Závěrečné otázky se týkaly budoucnosti a dalšího směřování konceptu OXALIS.

Celý večer byl protknut příjemnou atmosférou nejen díky prostředí, ale především otevřeností a bezprostředností pana Zelíka.

Večer pokračoval networkingem a diskuzemi mezi jednotlivými účastníky franchisového večera. 

Atmosféru večera můžete posoudit na základě přiložených fotografií.

Další, již sedmý, franchisový večer České asociace franchisingu proběhl v duchu čaje a kávy
Další, již sedmý, franchisový večer České asociace franchisingu proběhl v duchu čaje a kávy
Další, již sedmý, franchisový večer České asociace franchisingu proběhl v duchu čaje a kávy
Další, již sedmý, franchisový večer České asociace franchisingu proběhl v duchu čaje a kávy
Další, již sedmý, franchisový večer České asociace franchisingu proběhl v duchu čaje a kávy
Další, již sedmý, franchisový večer České asociace franchisingu proběhl v duchu čaje a kávy
Další, již sedmý, franchisový večer České asociace franchisingu proběhl v duchu čaje a kávy