Alternativní popis obrázku

V druhé polovině února Asociace přijala dva nové přidužené členy, společnost GASTRO MACH a STARUPING. Členská základna má nyní 51 členů a jejím cílem je získat i nové další zástupce z řad franchisových konceptů.


Společnost GASTRO MACH působí na českém trhu již 25 let. Mnohaleté zkušenosti s přípravou a instalacemi profesionálních gastronomických provozů jsou tím nejcennějším, co můžou svým zákazníkům poskytnout. Výsledkem její činnosti jsou moderní pracoviště s úspornými technologiemi, které umožňují snižování provozních nákladů a personální zatížení při zachování maximální možné produkce. Je společností, která stejně tak klade důraz i na dispoziční řešení a správné vyprojektování provozů, poskytuje know-how světových hráčů v oboru výroby a vývoje technologií pro maloobchodní prodejny potravin a markety nebo provozní, ekonomické a ekologické aspekty profesionálních umýváren. Jejich portfolio doplňují o zařízení na ekologickou likvidaci kuchyňského bioodpadu či zařízení na úpravu vody pro jakoukoliv technologii. Více informací na www.gastromach.cz .

STARUPING si klade za cíl pomoci skupinkám teenagerů osvojit si různé podnikatelské dovednosti. Pečlivě vybraná skupinka budoucích mladých podnikatelů ve věku 13-20 let, se v průběhu jednoho měsíce bude setkávat s mentory. Ti je zasvětí do oblastí podnikové strategie, marketingu, web designu a podnikového práva. Účastníci vzdělávacího cyklu kromě jiného vytvoří myšlenku, poznají své postavení v týmu, naučí se svůj nápad právně ochránit a vhodně propagovat. Na závěr svou celoměsíční práci odprezentují rodičům, kamarádům a i potenciálním investorům. Více informací o projektu na www.staruping.cz .