Alternativní popis obrázku
V květnu letošního roku představila česká firma Oxalis, řádný člen ČAF, svým franchisovým partnerům novinku, která přináší velký posun v komunikaci mezi franchisantem a franchisorem a zároveň je zásadním novátorským počinem, jež vznikl ve spolupráci s franchisovým poradcem RNDr. Jiřím Lošťákem a firmou App Vision.

Jedná se o elektronickou provozní příručku, kterou franchisanti získají v podobě aplikace na mini Ipadu. Aplikace je snadná na ovládání, intuitivní a uživatelsky přívětivá. Jednoduchým způsobem se franchisanti seznámí s provozním záležitostmi firmy OXALIS a dostanou se z úvodního menu na další podstránky. Do aplikace je možné vkládat videa, fotografie, snadno ji aktualizovat. Odpadá tak časové náročné papírování. Kromě toho firma App Vision vyvinula pro OXALIS jednoduchý chat, který slouží výhradně ke komunikaci mezi franchisorem a franchisantem. Tímto způsobem se franchisant dozví o údajích z akcí, top prodejních položkách, výsledcích soutěží a také může jednoduše oslovit franchisora s jakýmkoliv dotazem. Firma Oxalis věří, že tato aplikace tak přinese franchisantum mnohá pozitiva při jejich podnikání.

Firma OXALIS je největším tuzemským a předním evropským výrobcem a distributorem sypaného čaje a plantážní kávy.

Oxalisto nejlepší z čaje a kávy.

www.oxalis.cz