Study Consulting s.r.o.

Představujeme Vám nového člena naší Asociace, poradenskou společnost, která již osm let působí v oblasti finančního a marketingového poradenství jako vzdělávací středisko Study Consulting.

 


Podílí se na vzdělávacím programu The Business School by UniMFA vzdělávací instituce UniMFA s.r.o. a je garantem rekvalifikačních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Je největším vzdělávacím střediskem pro rusky mluvící komunitu v České republice. Pravidelně (jednou až dvakrát za čtvrtletí) pořádá vzdělávací akce pro větší počet posluchačů (70 až 100 osob), které se věnují problematice Založení podnikání v ČR, daňové povinnosti malých a středních podnikatelů v ČR, HR procesy v podniku. Je vydavatelem časopisu The Business Lounge, který vychází čtvrtletně.

V rámci své činnosti se aktivně věnuje franšízingu jako jedné z možností otevření vlastního podnikání v České republice nebo jako možnost rozšíření a propagace vlastního podnikání.

Více informací o Study Consulting/The Business School získáte na našem webu v sekci „Členové“ nebo na www.studyconsulting.cz.

Veškeré dotazy Vám s radostí zodpoví paní Ing. Dilyara Asmatulayeva nebo Ing.Marianna Luzanová, Ph.D.(education@studyconsulting.cz).