Česká asociace franchisingu

Správní rada a realizační tým České asociace franchisingu Vám přejí úspěšný, šťastný, radostný a pestrý rok 2019!

Doufáme, že i v tomto roce nám věnujete svou přízeň a budete se nejen pasivně ale i aktivně účastnit a zapojovat do aktivit, které pořádáme jak pro členy, tak pro nečleny Asociace, pro profesionály, či jen pro zájemce o podnikání formou franchisingu.


Jelikož předchozí roky byly úspěšné, co se pestrosti nabídky seminářů, pracovním tematických snídaní, klubových večerů, výstav a konferencí týká, bude pro nás obtížné být ještě lepší. Budeme se i nadále snažit zajistit alespoň stávající úroveň akcí pořádaných pod hlavičkou Asociace, možná být v lecčems i lepší. A to se nám podaří jen v tom případě, že do toho půjdete s námi!

Už nyní bychom Vás rádi pozvali na dvě tematické pracovní snídaně, a to:

  • 22.1.2019 - „Aktivní propagace značky, její komunikace a jak může PR pomoci vyhledávat franchisové partnery“ - Pavel Kašpar, PR Kašpar
  • 12.2.2019 - „Duševní vlastnictví, ochrana know-how ve franchisingu“ - JUDr. David Karabec

Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že členská schůze ČAF se koná 6.3.2019 od 9 hodin v prostorách kongresového sálu Družstevní asociace, Těšnov 5, Praha 1. Součástí bude i zajímavý krátký seminář na téma „Jak se prezentovat na sociálních sítích“.

Během ledna bude vyhlášen další ročník soutěže Franchisa roku obohacena o nové kategorie, od 7.2.2019 bude v osmi blocích probíhat již tradiční Škola franchisingu, v březnu se můžete těšit na zajímavý 11. franchisový večer, na jaře proběhne Výstava pro podnikání a franchising s vyhlášením výsledků soutěže Franchisa roku 2018 a na podzim se můžete opět těšit na Franchising forum s Master franchisová konference.

Doufáme, že jsme Vás již nyní inspirovali a uděláte si ve svém nabitém programu na nás chvilku. Budeme se moc těšit.

Úspěšný rok 2019 přejí

Jiří Krajča                                            Klára Opletalová
projektový manažer                      tajemnice/sekretariát