Česká asociace franchisingu školila současné i budoucí zájemce o franchising

Česká asociace franchisingu pořádala dne 15.6.2017 specializované školení, jehož partnerem je Komerční banka, a.s., pro začínající i pokročilé zájemce o franchising na téma „Jak vybudovat a úspěšně rozvíjet franchisový koncept“.


Organizátor semináře, ČAF, si vytkl za úkol seznámit všechny účastníky se základní problematikou a postupem při budování franchisového konceptu jako jsou např. kritické faktory rozvoje franchisového systému, typické a atypické franchisové systémy, franchisový balík, úkoly a struktura franchisové centrály, forma, sestavení, tvorba a členění dokumentace franchisového konceptu.

Hlavní přednášející, RNDr. Jiří Lošťák, účastníkům semináře ukázal postup, jak vytvořit z dobrého nápadu kvalitní franchisový koncept. Vše doložil a ukázal formou praktických ukázek a příkladů z různých franchisových konceptů, které spoluvytvářel.

V další části semináře vystoupil zástupce Komerční banky, a.s., který informoval o možnostech financování franchisového konceptu a malého a středního podnikaní díky novým finančním produktům.

Progresivní postupy v controllingu a výkaznictví prezentovala paní Ing. Martina Sasínková (eurodata), která zdůraznila nutnost kvalitního zpracování dat pro úspěch franchisových konceptů.

První část semináře byla zakončena testem, ve kterém všichni účastníci semináře uspěli.

Praktické zaměření semináře pokračovalo společnou prezentací dvou významných a úspěšných franchisových konceptů, a to Century 21, zastoupený panem Ing. Lubomírem Milkem, a Svět zdraví, reprezentovaný panem Josefem Hůlou, majitelem a tvůrcem konceptu. Všichni účastníci měli možnost klást oběma pánům své dotazy, které byly odborně a podrobně zodpovězeny.

V závěru semináře byl dán prostor pro diskuzi k problematice budování franchisových sítí a všech dalších aspektů franchisingu.

Z reakcí účastnic a účastníků máme velmi pozitivní odezvu a leckteří se již se ptají, kdy budeme pořádat další seminář.

Všem zájemcům o danou tématiku můžeme sdělit, že další seminář plánujeme na podzim a těšíme se na setkání.

Česká asociace franchisingu školila současné i budoucí zájemce o franchising
Česká asociace franchisingu školila současné i budoucí zájemce o franchising
Česká asociace franchisingu školila současné i budoucí zájemce o franchising
Česká asociace franchisingu školila současné i budoucí zájemce o franchising