Alternativní popis obrázku
Ve středu 2. dubna 2014 se konala členská schůze České asociace franchisingu, na které byli zvoleni zástupci z řad členů ČAF do správní a dozorčí rady. Do čela ČAF byl opět zvolen pan Jan Gonda, master franchisant franchisového konceptu NATURHOUSE pro ČR a Slovensko. Dále byl zvolen víceprezident ČAF, pan Petr Šméral z franchisového konceptu iDry.

Správní rada po tříleté funkční období bude pracovat v následujícím složení: Jan Gonda (Naturhouse), Petr Šméral (iDry), Aleš Kotěra (Náš grunt), Lubomír Milek (franchisový poradce), Halka Pavlíková (akvokátní kancelář Noerr), Martina Parusová Zímová (advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík), a Kamila Zárychtová (Business for Breakfast). Nově tedy správní rada čítá o dva členy více, jak tomu bylo v předcházejícím volebním období.

I dozorčí rada byla obměněna a předsedou byl zvolen Jiří Krajča (Franchise and Retail Academy), dále pak Martin Jonáš (Ad-vise) a Hynek Pášma (Smart software).

Foto zleva: Lubomír Milek, Kamila Zárychtová, Jan Gonda, Halka Pavlíková, Martina Parusová Zímová, Aleš Kotěra, Petra Ritschelová, Petr Šméral.