Alternativní popis obrázku

Česká asociace franchisingu ve spolupráci s LTA Legal s.r.o. připravila WORKSHOP na téma: Legislativní novinka – rozšíření ochrany spotřebitele v roce 2016 a Komunikace - expandujeme aneb „z 0 na 100“ – důležitost vize, konzistentní značky, využití sociálních médií při rozšiřování sítě a nárůstu obchodů.


Pracovním setkáním, které se konalo ve čtvrtek 10. března 2016, provázely Pavlína Beránková ze společnosti LTA  Legal (www.ltapartners.com) a Petra Cempírková, specialistka na interní a externí komunikaci a marketing (www.reknito.eu).

Pavlína Beránková, advokát LTA Legal Tax Audit seznámila účastníky s poslední novelou zákona o ochraně spotřebitele. Zákon implementuje směrnici EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů (ADR). Podle novely mají nově spotřebitelé možnost podat návrh na řešení sporu u orgánu pro mimosoudní řešení sporu, kterým je, kromě specializovaných úřadů, Česká obchodní inspekce. Podnikatelům, prodávajícím a poskytovatelům služeb, vzniká ze zákona zejména povinnost spotřebitele o této možnosti řešení sporu informovat do 30.4.2016 ve svých všeobecných obchodních podmínkách a na webových stránkách.

V duhé části pracovního setkání jsme se zaměřili na komunikaci s Petrou Cempírkovou, během kterého zaznělo několik zajímavých závěrů jako např.:

- Úspěch podnikání a s ním související expanze mohou přijít nečekaně rychle. Již při spouštění franšízy si připravte 3 možné scénáře vývoje podnikání - optimistický, realistický a pesimistický - a do nich začleňte i plán komunikace. Veškerá rozhodnutí potom prověřujte s ohledem na vaši vizi, čímž ušetříte čas a peníze. Nezapomínejte komunikovat se zaměstnanci, kteří jsou nejdůležitějšími ambasadory značky a ovlivňují konečné zákazníky.

- V komunikačním mixu nabývají na důležitosti sociální média. Je třeba zvážit, která z nich využít, a jak s nimi dlouhodobě pracovat. Jejich prostřednictvím můžeme rychle ovlivnit velké množství lidí, ale musíme brát v úvahu jejich specifika.

Účastníci byli z realizací spokojeni a už nyní se těší na další pracovní setkání, nejen členů ČAF. Novinkou je nyní organizace Franchisových večerů, kdy pilotní setkání se koná ve čtvrtek 17. března 2016.