Alternativní popis obrázku
Účastníci snídaně se měli možnost seznámit se základním rozdělením způsobu ohodnocení franchisového podniku (závodu) i celé franchisové sítě. Na konkrétních příkladech pan RNDr. Jiří Lošťák představil seznam potřebných dokumentů a informací pro prodej (tzv. "informační memorandum") a pro stanovení ceny (metody tržní, výnosová a majetková).

Posluchači měli možnost slyšet i řadu konkrétních příběhů, kdy bylo třeba stanovit cenu franchisové pobočky, příp. i celé sítě (prodej, dědictví, fúze, akvizice, ...). Cenné návody a doporučení obdrželi účastníci i v materiálech, které si odnesli domů.

Zajímavostí bylo představení doktorandské práce Ing. Lucie Koleňákové, Ph.D, která porovnávala hodnotu podniku před a po zavedení franchisingu. Ve své práci doložila, že hodnota podniku zavedením franchisingu vzroste přibližně o 100%! Poradenská kancelář RNDr. Jiřího Loštáka se na studii podílela jako prostředník pro získávání dat a pak i jako oponent. Výsledek jen potvrdil to, co každý podnikatel ví  - franchising se rozhodně vyplatí. V závěru byl i prostor pro diskusi. Během celé doby byla k dispozici dobrá káva a čaj, čerstvé pečivo, ovoce ... prostě příjemné prostředí, které pro účastníky připravila výkonná ředitelka ČAF paní Ing. Petra Ritschelová.