Alternativní popis obrázku
Jsme moderní internetový portál Top Franchising, který Vám pravidelně přináší aktuální informace z oblasti franchisingu a podnikání. Nosnou myšlenkou portálu je aktivní osvěta, podpora rozvoje franchisingu a smysluplného podnikání u nás. Kromě poskytování informací o aktuálních franchisových příležitostech se soustředíme na tvorbu kvalitních, hodnotných a obsahově zajímavých článků, které jsou pro Vás, naše čtenáře, podnikatelsky přínosné.

Naší snahou je přiblížit české veřejnosti možnosti franchisového podnikání a zařadit jej do běžné podnikatelské praxe.

Abychom Vám poskytovali objektivní informace užitečné pro Vaše současné či budoucí podnikání, autory většiny našich článků jsou experti na franchising a podnikání, kteří mají letité zkušenosti a jednoznačně bližší kontakt s franchisovou realitou než „obyčejný novinář“ (jejich profily naleznete v rubrice „Píší pro Vás“). Jedná se odborníky na slovo vzaté, kteří jsou franchisovými ikonami, avšak každý z nich působí jiným směrem a dotýká se různých oblastí tohoto progresivního podnikatelského systému. Jsou jimi franchisoví poradci, zprostředkovatelé franchisových konceptů do ČR, školitelé, právní poradci, členové České asociace franchisingu a jiné významné osobnosti, které se franchisingu věnují oborově, avšak každý jinak.

Náš informační portál poskytuje širokospektrální pohled na franchising a podnikání – přinášíme totiž články na různorodá témata, v nichž se prolínají odlišné pohledy expertů na různé strany franchisového podnikání u nás i ve světě. Navíc tyto přínosné informace prokládáme aktuální nabídkou dostupných franchisových příležitostí v Čechách a na Slovensku. Získáváte tedy balík komplexních informací o franchisingu a podnikání na jednom místě. Věříme, že Vám náš portál bude rádcem i pomocníkem a že se stanete našimi pravidelnými a hlavně spokojenými čtenáři.

Kontakt na nového přidruženého člena:

FULL TRADING GROUP s.r.o.

Rybná 716/24, 110 00  Praha 1

Kontakt: Jaroslav Malý

Tel.: +420 720 705 511

E-mail: maly@topfranchising.cz

www.topfranchising.cz