Broker Consulting

Podle předběžných dat za rok 2017 skupina Broker Consulting meziročně zvýšila obrat z hlavní činnosti o téměř 10 procent na 1,135 miliardy korun. Jednotlivě byl růst za Českou republiku téměř 9 procent, za Slovensko pak zhruba 16,5 procenta. Dosaženými výsledky skupina potvrdila pevnou pozici mezi lídry na česko-slovenském finančně-poradenském trhu a dlouhodobou stabilitu poskytovatele profesionálního finančního a realitního poradenství. „Jako jediná společnost ve finančně-poradenském segmentu rosteme už od svého založení v roce 1998. Naši klienti, kterých je aktuálně 608 tisíc, se tak mohou opřít o silného a stabilního partnera v oblasti financí a realit. Jejich důvěru v Broker Consulting potvrdilo i 101 516 nově sjednaných smluv v loňském roce,“ uvádí k výsledkům Petr Hrubý, statutární ředitel Broker Consulting.


A dodává: „Skupině se dařilo zejména v oblasti úvěrů a financování bydlení, kde došlo k nárůstu proti roku 2016 o 21 procent. Za Českou republiku jsme našim klientům zprostředkovali úvěry v objemu za více než 10,5 miliard korun. Neméně úspěšná byla skupina také v oblasti investic, kde došlo k meziročnímu nárůstu obratu o 11 procent. Objem zprostředkovaných investic klientů za Českou republiku dosáhl výše 3,3 miliard korun.“

Poměrovému rozložení uzavřených smluv za BrokerConsulting v Česku těsně dominovaly smlouvy životního pojištění s 28 % před pojištěním neživotním s 26 %. Bankovní služby včetně úvěrů na bydlení tvořily 17% a investice 20 % uzavřených smluv. Ostatní produkty tvořené zejména penzijními produkty či stavebním spořením se na produkci podílely 7 % a realitní obchody 2 %.

Realitní obchody vzrostly na trojnásobek

Důležitým milníkem byl růst realitních služeb Broker Consulting, meziročně skupina ztrojnásobila počet zprostředkovaných realitních obchodů a během tří let se zařadila mezi 15 nejvýznamnějších poskytovatelů realitních sužeb v Česku. Realitní obchody tvořily z hlediska smluv zhruba 2 % podílu, ale 9 % obratu, který  celkově za rok 2017 v realitních obchodech přesáhl 85 milionů korun. K růstu v realitách přispělo i to, že Broker Consulting se jako jeden z mála stal spolehlivým partnerem řady developerských projektů, které má v exkluzivní nabídce.

„Na pozitivních výsledcích za Českou republiku se také čím dále více podílejí naše pobočky OK POINT, a to zhruba 8,3 procenty celkového obratu. V loňském roce jsme otevřeli 16 nových poboček, celkově jsme se dostali na 28 zprovozněných OK POINTů ke konci roku 2017. Plánem pro letošní rok je uzavírat s 60 otevřenými OK POINTy,“ upřesňuje Petr Hrubý. „Strategickým krokem bylo vybavení všech našich OK POINTů vlastními vkladomaty od března 2017. Měsíčně jimi proteče přes 130 milionů korun.“ V polovině února byl otevřen 30. jubilejní OK POINT v Praze v Karlíně. Jeho postavení je o to výjimečnější, že za ním stojí franšízantka Jitka Přibylová, která se v rámci Broker Consulting stala první provozující více než jeden OK POINT.

Digitalizace a inovace

Pro rok 2018 má Broker Consulting v plánu nadále pokračovat v rozšiřování pobočkové sítě OK POINT a posilovat spolupráci se zájemci o OKPOINT mimo finančně-poradenský trh. Dále společnost bude pokračovat v započaté digitalizaci s cílem dokončit aplikace tak, aby konzultanti mohli posloužit klientům v režimu „paperless“. Od druhého čtvrtletí plánuje Broker Consulting plný přechod na digitální zpracování Finančního plánu a uzavírání smluv on-line za pomoci biometrického podpisu biosign.

„Co se týká jednotlivých oblastí, tak i v letošním roce očekáváme, že se nám bude dařit zejména v segmentu financování bydlení, realit a také investic. Objemem obratu chceme v roce 2018 v rámci skupiny růst o 20 procent,“ predikuje vývoj statutární ředitel Broker Consulting a uzavírá: „Letos v květnu oslavíme 20 let od založení Broker Consulting. Za tu dobu jsme z malé regionální firmy vyrostli v jednu z největších finančně-poradenských společností na českém a slovenském trhu. A nehodláme usnout na vavřínech, nadále chceme růst a do tří let se stát jedničkou na trhu v obratu.“

Kontakt pro média

Viola Baštýřová
specialistka externí komunikace Broker Consulting
M: +420 776 210 599
E: tisk@bcas.cz

O společnosti Broker Consulting

Broker Consulting je jednou z největších poradenských společností na českém i slovenském trhu v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Služby společnosti Broker Consulting poskytuje přibližně 1500 finančních konzultantů ve více než 100 klientských centrech a kancelářích. Společnost přinesla na český trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Broker Consulting rovněž ve spolupráci s mBank vytváří síť franšízových poboček pod názvem OK POINT, kterých je aktuálně otevřeno 30.