KSB logo

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, člen České asociace franchisingu, si Vás dovoluje pozvat na již tradiční 24. benefiční koncert pro Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.


Benefiční koncert dobré vůle, který již od roku 1995 organizuje advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík ve prospěch Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, se letos uskuteční v neděli 18. listopadu 2018 od 19.00 hod. v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě v Praze.

Benefiční či adventní koncerty pro Výbor dobré vůle jsou již více než dvě desetiletí slavnostní příležitostí pro naše setkání spojená s krásnou hudbou a zpěvem a současně příležitostí k projevu solidarity s lidmi, kteří potřebují pomoc (čistý výnos z dosavadních třiadvaceti dosáhl částky 23 milionů korun).

Prostředky získané z letošního Benefičního koncertu použije Výbor dobré vůle na jeden z projektů, které si vyberete. Jejich seznam najdete zde - http://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/.  Mezi dlouhodobé projekty patří i projekt Senior. Výbor dobré vůle spolu s nestátními neziskovými organizacemi zajišťuje, aby výnos z Benefičního koncertu byl efektivně využit k poskytování co nejlepší péče seniorům, kteří jsou z různých důvodů na charitativní pomoc ve značné míře odkázáni.

Letošní koncert bude ozvláštněn vystoupením pana Tomáše Kači, čerstvého absolventa Berklee Collegeof Music v Bostonu, který kromě sólového interpretačního vystoupení uvede také vlastní kompozici, klavírní koncert pro PKF - Prague Philharmonia. V prvé polovině koncertu zazní SimpleSymphony Benjamina Brittena a Rapsodie pro violu a orchestr H. 337 Bohuslava Martinů.

S každou vstupenkou na koncert v ceně 100,- Kč k úhradě nákladů na koncert je spojen dar ve prospěch Výboru dobré vůle v částce 1.500,- Kč. Kromě něj je možné smluvně zajistit prezentaci společnosti jako sponzora koncertu.

K objednání vstupenek či v případě zájmu uzavřít smlouvu o sponzorském daru se prosím obraťte e-mailem či telefonicky na paní Janu Šafářovou:

e-mail: jsafarova@ksb.cz

tel. 224 103 341, 224 103 316

Budeme rádi, pokud se spolu s námi koncertu zúčastníte.

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.